Obratite nam se s povjerenjem

Vaš web zaslužuje najbolje!

Kontaktirajte nas

Mob: 095 5035 455
Mail: budimir.sebecic@gmail.com

Prezentacije

Power Point multimedijska prezentacija interesantan je i dobro prihvaćen marketinški alat. U samoj koncepciji izrade prezentacije nekoliko je bitnih elemenata. To su tekstualni sadržaj na slajdovima, font slova, boje pozadine slajdova, načina prijelaza između slajdova, pravilnog korištenja ključnih riječi u prezentaciji itd.

Prije izrade prezentacije postavit ćemo zajedno svrhu odnosno cilj prezentacije te "target" odnosno ciljanu skupinu kojoj se obraćate te odrediti vrijeme trajanja iste, način vođenja itd. Osobu koja će voditi prezentaciju odaberite Vi. Ne zaboravite pri tom da pažnja "publike" treba biti usmjerena na prezentaciju ...

  

AdWords oglašavanje

Važno je biti u pravo vrijeme na pravom mjestu.

Pouzdano, inovativno, kreativno...

                                   ...jer samo oni to mogu

Savršen web dizajn kao iz mašte...

                                          ... to je ono što mi treba