Template medicina & zdravstvo 166

Responzivan template prilagođen za medicinu i zdravstvo s pravilnim rasporedom sadržaja i jasno definiranim blokovima teksta.