SEO

SEO optimizacijom se Vaša web stranica bolje pozicionira na Google-u, odnosno Google pretraživanju.

Bolja pozicija na Google-u znači i veći broj potencijalnih kupaca kojima se prilikom pretraživanja određenog proizvoda / usluge nudi Vaša web stranica među prvima rezultatima pretrage.

 

 seoImage

 Saznajte više

SEO OnSite optimizacija:

Analiza Vaše web stranice
Utvrđivanje razine optimizacije stranice za tražilicu.
Usklađivanje meta, title tagova
Dodavanje tagova za prepoznavanje na tražilici.
Dodavanje opisa i ključnih riječi
Kratak opis web stranice i istraživanje ključnih riječi.
Obrada slika i alt tagova
Dodavanje opisa slikama i obrada naziva.
Obrada linkova
Ispravljanje krivih putanja, krivog formata linka.
Izrada sitemape
Izrada mape stranice za lako čitanje od strane tražilice.
Provjera .htaccess filea
Postojanje filea i provjera sadržaja.
Društvene mreže
Dodavanje ikona za društvene mreže, otvaranje profila.
Analiza i testiranje
Analiza uspješnosti i testiranje.